Greve dos Petroleiros – Sede da UN – AM 2009

Sede da UN – AM (MANAUS)